Condicions d’Ús
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, HIDRALAIR, SL l’informa que és titular del website www.hidralair.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, HIDRALAIR, SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és HIDRALAIR, SL, amb CIF B60230950 i domicili social en HIDRALAIR, SL; Pol. Ind. Mes Ferrer, s/n, 08410 Vilanova del Vallès inscrita en el . L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és hidralair@hidralair.com.

Usuari I Règim de Responsabilitats
La navegació, accés i ús pel website de HIDRALAIR, SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de HIDRALAIR, SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de HIDRALAIR, SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per HIDRALAIR, SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per HIDRALAIR, SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’Enllaços i Exempcions de Responsabilitat
HIDRALAIR, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

HIDRALAIR, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, HIDRALAIR, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
HIDRALAIR, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de Cookies
HIDRALAIR, SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, HIDRALAIR, SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l’accés a la website de HIDRALAIR, SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

Serveis de Contractació per Internet
Certs continguts de la website de HIDRALAIR, SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per HIDRALAIR, SL

Protecció de Dades
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, HIDRALAIR, SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de HIDRALAIR, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, HIDRALAIR, SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça HIDRALAIR, SL; Pol. Ind. Mes Ferrer, s/n, 08410 Vilanova del Vallès.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat Intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a HIDRALAIR, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibe expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de HIDRALAIR, SL.

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció
HIDRALAIR, SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i HIDRALAIR, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i HIDRALAIR, SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Vilanova del Vallès.