Durant dijous passat dia 13 de juliol @STINGbye va estar en les nostres instal·lacions assessorant a tots els nostres

clients sobre les noves samarretes i complements ANTI MOSQUITS de STINGbye.

STINGbye garanteix l’eficàcia i qualitat en tots els seus productes gràcies als Certificats de Qualitat.