Hem finalitzat el projecte de 5s. La formació 5S és la base de la millora contínua i el primer pas

cap a la qualitat total. Es tracta de millorar les condicions de treball, de seguretat, el clima laboral, la motivació del personal i l’eficiència i, en conseqüència:

“LA QUALITAT, LA PRODUCTIVITAT I LA COMPETITIVITAT DE L’ORGANITZACIÓ.”

Gràcies a Serviconsulting